Yara Poland

Wiosenne seminarium czereśniowe

Formularz rejestracyjny

Dane Uczestnika (1/2)

* - pole obowiązkowe

Pozostałe informacje (2/2)

W „Wiosennym seminarium czereśniowym” chcę uczestniczyć, gdyż:

Produkcja

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku